Advokatfirma

 

 

 

 

 

 

Advokat

Peter Arnt Nielsen

 

Sankt Thomas Allé 1

1824 Frederiksberg C                 

 

pan@panlaw.dk

www.panlaw.dk


TEL   26 22 88 22

CVR  35 33 12 20


________________________________________________________________Advokatoplysninger


Advokat Peter Arnt Nielsen er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advo-katsamfundet. Han er retsmægler i Østre Landsretskreds.

 

Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, reg-lerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, og de advokatetiske regler, se advokatsamfundet.dk, samt reglerne om persondata og hvidvask.

 

Advokat Peter Arnt Nielsen har en ansvarsforsikring og stillet garanti efter Advo-katsamfundets regler hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 2100 København Ø, police-nr. 1560 8657 4611 4002. Forsikringen dækker al advokatvirksomhed.


Advokatfirmaet er en enkeltmandsvirksomhed.

 

Peter Arnt Nielsens standardvilkår indeholder lovvalgs- og voldgiftsaftaler.


________________________________________________________________